Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Cysticlean 240 mg PAC
Για τη πρόληψη και την θεραπεία της κυστίτιδας.


Ιατροτεχνολογικό προϊόν με συμπυκνωμένο εκχύλισμα υψηλής συγκέντρωσης American Cranberry ισοδύναμο με 240mg Προανθοκυανιδίνες (PAC).

• 85% των γυναικών δεν εμφάνισε κυστίτιδα μετά την σεξουαλική επαφή.
• 93% μείωση των υποτροπών με εξάμηνη χορήγηση.
• 95% των ασθενών έχουν στείρα καλλιέργεια με τρίμηνη χορήγηση (δεν ανιχνεύεται E. Coli)

VULCOSAN
Αποστειρωμένα και υγρά επιθέματα με πολυεξανίδη.

Για οξέα και χρόνια τραύματα με κίνδυνο μόλυνσης. Μετεγχειρητικά τραύματα, Επιφανειακά και βαθειά τραύματα Εγκαύματα μέχρι δευτέρου βαθμού. Ulcus Cruris (Έλκος κάτω άκρου) Διαβητικό πόδι Έλκη από κατάκλιση μέχρι τρίτου βαθμού